PIC12F683-I/P DIP8

PIC12F683-I/P DIP8

PIC12F683-I/P EEPROM 256B SRAM 128B 20MHz DIP8. 32kHz 8MHz. 2-5.5V.

: » » 1

. : 37558

Skype 1 Skype 2

4.10 .  

-: .

0.45 .

-: .

0.45 .
110

110 74LS10 7410

-: .

1.00 .
1551

1551 DIP14

-: .

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 524
(042) 601 551

PIC12F683-I/P DIP8