MOC3062M DIP6

MOC3062M DIP6

Opto Triac . 600V, 5.3kV, DIP6.

: » »

. : 41263

Skype 1 Skype 2

1.30 .  

-: .

0.60 .
4N26 DIP6

4N26 CTR>20 1500V 30VOPTRON DIP6

-: .

0.75 .
4N33

OPTRON CTR<500 7500V 50V 2

-: .

0.65 .
4N35

. U: 5, 3kV, Uce: 30V CTR<100 DIP6

-: .

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 524
(042) 601 551

MOC3062M DIP6