MOC3061 DIP6

MOC3061 DIP6

OPTRON OPTO-TRIAC 600V MOC3061X DIP6. 5.3kV, 15mA, 1kV/Øs.

: » »

. : 577

Skype 1 Skype 2

1.25 .  

-: .

0.60 .
4N26 DIP6

. 610

4N26 CTR>20 1500V 30VOPTRON DIP6

-: .


0.75 .
4N33

. 14531
OPTRON CTR<500 7500V 50V 2

-: .


0.65 .
4N35

. 611

. U: 5, 3kV, Uce: 30V CTR<100 DIP6

-: .


Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 524
(042) 601 551

MOC3061 DIP6