74HC4052 DIP16

74HC4052 DIP16

Dual Mux/Demux SN74HC4052 dual 4-chanel analog mux/demux DIP16

: » » TTL

. : 29204

Skype 1 Skype 2

0.90 .  

-: .

0.80 .
7403

. 9085
HD7403P SN7403 D103 DIP14

-: .

0.75 .
7405

. 244645

7405

-: .

2.00 .
7406 DIP14

. 1370
NOT SN7406 DIP14. 1553

-: .

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 551

74HC4052 DIP16