FC-2 2450

FC-2 2450

1-2 5-2450MHz.

: , » RF » ,

. : 43954

Skype 1 Skype 2

2.70 .  

-: .

2.00 .
TAP-1X12DB

1 WAY TAP 1x12dB 5-1000MHz.

-: .

1.90 .
TAP-1X16DB

1 WAY TAP 1x16dB 5-1000MHz.

-: .

1.90 .
TAP-1X20DB

1 WAY TAP 1x20dB 5-1000MHz.

-: .

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 524
(042) 601 551

FC-2 2450