10K M LOG 01

10K M LOG 01

ALPS, 10kOm. 128x16x8mm, 100mm, 120mm. 18.5x1.5x8.2mm.

: » »

. : 47831

Skype 1 Skype 2

16.90 .  

-: .

7.90 .
100K S LIN 01

100kOm 75x8x6.5mm, 66mm. 

-: .

14.80 .
100K S LOG 01

100kOm 100mW 75x9x7mm, 60mm. 4x1.2x15mm.

-: .

18.50 .
10K M LIN-01

ALPS 10kOm 500mW. 128x8.4x8mm, 100mm.

-: .

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 524
(042) 601 551

10K M LOG 01