470MF/16V ESR

470MF/16V ESR

470uF 16V ESR 10mOM 10x12.5mm 5mm.

: » » ESR

. : 5953

Skype 1 Skype 2

1.35 .  

-: .

1.20 .
1000MF/4.0V ESR

1000uF 4V ESR 7mOM 10x12.5mm

-: .

0.60 .
100MF/16V ESR

100uF 16V ESR 24mOM 6.3x11mm

-: .

1.60 .
1500MF/6.3V ESR

1500uF 6.3V ESR 10mOM 8x11.5mm

-: .

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 524
(042) 601 551

470MF/16V ESR