DVB-T AP1125

DVB-T AP1125

470-862MHz. 12dBi, 75OM.

: » , »

. : 41472

Skype 1 Skype 2

19.90 .  

-: .

18.00 .

. 29873

VHF UHF.

-: .

3.10 .
01

. 39716
, . 105x105mm.

-: .

2.90 .
02

. 48261

. 60x55mm, 8mm.

-: .

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 551

DVB-T AP1125