3.7V/1800mAh LI-PO

3.7V/1800mAh LI-PO

- 3.7V 1800mAh 47x78x3.6mm .

: » » LI-ION

. : 46670

Skype 1 Skype 2

24.50 .  

-: .

8.50 .
3.0V/20mAh VL2020FN

LI Panasonic VL2020-F2N 3V 20mAh . ?20 x 2.7mm.

-: .

8.00 .
3.0V/20mAh VL2020HFN

LI Panasonic VL2020-1HFE3V 20mAh 2 . ?20 x 2.7mm. .

-: .

8.80 .
3.0V/20mAh VL2020V

LI Panasonic VL2020-1VCE 3V 20mAh 2 . ?20 x 2.7mm.

-: .

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 524
(042) 601 551

3.7V/1800mAh LI-PO