:

0.90 .
1.5KE27CA

BIDIRECTIONAL TRANSIL 27V 1500W
PDF ·

-: .

0.80 .
1.5KE30A

UNIDIR TRANSIL 30V 1500W Irm=1uA Ifsm=36A Ir=1mA
PDF ·

-: .

0.90 .
1.5KE30CA

BIDIRECTIONAL TRANSIL 30V 1500W
PDF ·

-: .

1.00 .
1.5KE36A

UNI DIRECTIONAL TRANSIL DIODE 36V 1500W

PDF ·

-: .

0.80 .
1.5KE36CA

BIDIRECTIONAL TRANSIL 36V 1500W
PDF ·

-: .

0.90 .
1.5KE39CA

39V 1500WBIDIRECTIONAL TRANSIL

PDF ·

-: .

1.00 .
1.5KE400CA

BIDIR TRANSIL 400V 1500W. 342V 380V, 1.5kW

PDF ·

-: .

1.00 .
1.5KE43CA

43V 1500W 24A BIDIR TRANSIL
PDF ·

-: .

0.85 .
1.5KE47CA

BIDIR TRANSIL 47V 1500W Irm=1uA Ifsm=23, 2A Ir=1mA

PDF ·

-: .

1.35 .
1.5KE47CA-LF

BIDIR TRANSIL 47V 23.5A 1.5kW DO201
PDF ·

-: .

< 12345 > 5636

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 524
(042) 601 551