:

1.20 .
1.5KE15CA

. 34312

BIDIRECTIONAL TRANSIL 15V 1.5kW.

PDF ·

-: .

0.90 .
1.5KE160CA

. 47222

DIODE BIDIRECTIONAL TRANSIL 160V 1500W

PDF ·

20 . 0.70 .
50 . 0.60 .

-: .

0.90 .
1.5KE180CA

. 27901
Bidir transil diode 180V 1500W 1.5kW 5.4x7.5mm
PDF ·

-: .

1.00 .
1.5KE18A

. 24152
DIODE UNIDIRECTIONAL TRANSIL 18V 1500W
PDF ·

-: .

0.90 .
1.5KE18CA

. 35296

Bidirectional Trancil diode18V 1.5kW.

PDF ·

-: .

0.90 .
1.5KE200A

. 35789
UNIDIRECTIONAL TRANSIL 200V 1500W 1.5KW
PDF ·

-: .

0.90 .
1.5KE20A

. 35790
UNIDIRECTIONAL TRANSIL 20V 1500W 1.5KW
PDF ·

-: .

0.90 .
1.5KE22A

. 245104

UNIDIRECTIONAL TRANSIL 22V 1500W 1.5KW. 1.5kW 22V 5.4x7.5mm. DO201

PDF ·

-: .

0.90 .
1.5KE24A

. 35791

UNIDIRECTIONAL TRANSIL 24V 1500W 1.5KW. 1.5kW 24V 5.4x7.5mm.

PDF ·

-: .

0.90 .
1.5KE24CA CB429

. 40929
Bidir trancil 24V 45A 1500W 1.5kW CB429
PDF ·

-: .

< 12345 > 5621

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 551