:

2.40 .
1.2V/ 300mAh 2/3AAA

. 15583

NI-MH 1.2V 300mAh 2/3AAA 2/3R03 2/3R3 10.5x28.5mm

-: .

6.20 .
1.2V/ 6mAh V6H

. 40952
Varta NI-MH V6HR 1.2V 6mA 6.7x2mm.

-: .

4.20 .
1.2V/1000mAh CFL

. 8033

C.F.L. N-1000SC 1.2V 1000MAH l=33mm d=23mm

-: .

5.50 .
1.2V/1000mAh GP

. 16355
GP 1.2V 1000MAH NIMH 100AAALH l=66mm d=10mm

-: .

3.90 .
1.2V/1000mAh PL

. 48181

NI-MH 1.2V 1000mAh 2/3A 2/3R23 17x29mm .


10 . 2.80 .

-: .

7.20 .
1.2V/1100mAh GP 2/3A

. 45971

NI-MH 1.2V 1100mAh GP 2/3A 2/3R23 . 17x28mm 2/3A 2/3R23.

-: .

5.50 .
1.2V/1400mAh 4/5SC PL

. 14182

NI-CD 1.2V 1400mAh 4/5SC , . 22x33mm.

12 . 4.50 .
24 . 3.80 .

-: .

7.50 .
1.2V/1600MAH 4/5SC

. 45972

KR-1600N 1.2V 1600mAh NI-MH 4/5SC 22.5x34mm.

-: .

13.50 .
1.2V/1700mAh Panasonic

. 47107

NI-MHKR-1700AU 1.2V 1700mAh 17500 17x50.5mm .

-: .

12.66 .
1.2V/1700mAh SANYO

. 8963

KR-1700AE 1.2V 1700mAh 17x66mm.

-: .

12345 > 215

Skype Skype 1
| | | | | | | |
(042) 601 524
(042) 601 551